Recykling
odpadów opakowaniowych

Prowadzimy działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z kodami:

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

Masz odpad o wymienionych kodach?

Opakowania odbieramy od klientów z całej Polski

Oferujemy transport, dogodne terminy realizacji oraz indywidualne podejście do każdego klienta. 

500+

Obsłużyliśmy ponad 500 klientów z całej polski.

Pełna obsługa BDO

Zapewniamy również pomóc w zakresie obsługi systemu BDO oraz w interpretacji przepisów z zakresu Ochrony Środowiska. 

Idealna alternatywa dla nowych opakowań

Mamy do zaproponowania alternatywę dla nowych opakowań z tworzyw sztucznych oraz metali o pojemnościach od 20 do 1000 litrów. 

Sprzedawane przez Nas produkty pochodzą w 100% z odzysku, dzięki czemu są bardziej przystępne cenowo oraz mają realny wpływ na pomoc w ochronie przyrody. 

O nas

Firma działa na rynku od 2005 roku. Jest to działalność rodzinna, której początki zaczynały się od niewielkiego przedsiębiorstwa. 

W miarę upływu czasu, dzięki doświadczeniu, ciężkiej pracy i poznaniu rynku firma zaczęła się rozwijać i rozrastać – w tej chwili i na stałe obsługujemy kilkuset klientów, oferując najwyższą jakość usług. 

Dla nas najważniejsze jest środowisko

Ochrona środowiska w kontekście gospodarki odpadami opakowaniowymi jest niezwykle istotna z wielu powodów. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego dbanie o środowisko w tej kwestii ma ogromne znaczenie:

  1. Redukcja odpadów: Odpady opakowaniowe stanowią znaczną część naszych codziennych śmieci. Skupienie się na ich redukcji pozwala zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci oraz zmniejsza potrzebę produkcji nowych opakowań.

  2. Oszczędność surowców: Wytwarzanie opakowań wymaga znacznych ilości surowców, takich jak plastik, papier, szkło i metal. Poprzez recykling i ponowne wykorzystanie opakowań, można ograniczyć zapotrzebowanie na nowe surowce i oszczędzić cenne zasoby naturalne.

  3. Minimalizacja emisji CO2: Produkcja, transport i utylizacja opakowań generują emisje dwutlenku węgla (CO2) oraz innych szkodliwych gazów cieplarnianych. Redukcja ilości odpadów opakowaniowych przekłada się na mniejszy wpływ na klimat.

  4. Ochrona ekosystemów: Niekontrolowane składowanie odpadów opakowaniowych może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, szkody dla dzikiej przyrody i degradacji ekosystemów. Poprzez właściwe gospodarowanie odpadami, można chronić różnorodność biologiczną i zachować ekosystemy.

  5. Zwiększenie świadomości społecznej: Działania mające na celu ochronę środowiska w obszarze odpadów opakowaniowych pomagają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat problemów związanych z nadmiernym zużyciem surowców i zanieczyszczeniem. To z kolei może prowadzić do bardziej ekologicznych wyborów konsumenckich i presji na producentów i rządy w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk.

  6. Ekonomia obiegu zamkniętego: Skupienie się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu opakowań może promować ideę ekonomii obiegu zamkniętego, w której surowce są utrzymywane w obiegu i wykorzystywane wielokrotnie, zamiast trafiać na składowiska lub być tracone.

Galeria opakowań z recyklingu

Kontakt

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIMA” JOANNA SAŁATA

ul. Kwiatowa 10/5
99-400 Łowicz

NIP: 8341101203
REGON: 100006904
BDO: 000135067Biuro: +48 505 105 745
Magazyn: +48 512 274 257
e-mail: fhubima@gmail.com